Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC04871EskortePaaSkoleveien.JPG
Som overalt ellers i Portugal ser man også på Madeira ofte både to og tre generasjoner jenter og kvinner vandrende sammen. Det er morsomt å se både evolusjon og aldringsprosess på den måten.   Like everywhere else in Portugal, on Madeira you will often see two, sometimes three generations of women walking around together. It's entertaining to observe both evolution and aging in action like this.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]