Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC03041ManualSnowplowing.JPG
It's a new day in Masik, and there's plenty of fresh snow around. Not just in the slopes but in front of the hotel as well. Luckily there's literally an army of people with brooms ready to clear the square, one snowflake at a time.   En ny dag truer i Masik, og det har kommet massevis av nysnø i løpet av natten. Ikke bare i bakken, men foran hotellet også. Heldigvis har de en hel liten arme av folk som kan fjerne snøen med kost, cirka ett snøflak av gangen.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]