Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC08351DublinTypiskStroek.JPG
For å spare penger bor vi litt utenfor sentrum, der Dublin er fullt av rekkehus. Man kan si mye om at det kanskje er litt kjedelig og ikke så fint å se på, men det er litt fascinerende likevel, og helt sikkert økonomisk å bygge ut hele bydeler i samme stil. Alle får lov til å velge inngangsdør selv, virker det som, men ellers er husene like.   To save money, we stay almost two Euros by bus outside the city centre, where Dublin is full of streets like these. You could say it looks a bit grey and boring, but during a nice sunrise it can look great, and I bet it's economical to fill entire streets with houses that are identical except for their front doors.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]