Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC11371CruzDeFerroHaugenOgBua.JPG

Jernkorset ved Puerta Irago er så godt som det høyeste punktet på hele pilgrimsveien. Ved det lille kapellet her legger de fleste pilgrimene fra seg sine synder og en stein eller to de har båret med seg hjemmefra. Det har blitt en ganske stor haug av dem gjennom årenes løp.

Selv lånte jeg en synd som lå der fra før, og la den igjen litt høyere opp enn den før hadde ligget. Det må vel telle.

 

The iron cross at Puerta Irago is just about the highest point on the entire Camino de Santiago. Most pilgrims leave their sins and stones they have brought from home by the small chapel here. The pile of sin-stones has grown to an impressive size over the years.

I just borrowed an old sin for a few seconds and put it a bit higher up in the pile. That's gotta count.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]