Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC10239VianaStorFlokk.JPG
Litt mer av det lokale dyrelivet. Sauer treffer man gjerne på i flokker på noen hundre dyr, og som regel følger det med en gjeter og 3-4 hunder. Det er ikke lett å være ulv i Spania, tror jeg.   More "wildlife" from the trail. You'll typically meet sheep in the hundreds together, usually accompanied by a shepherd and his 3-4 dogs. It's hard to be a hungry wolf in Spain, I think.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]