Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC10187VillamayorBorgOgLandsby.JPG
Mange landsbyer ser ut til å være restene av byene til småkonger fra gammel tid. Oppe på høyden over landsbyen finner man typisk en gammel borg som ser mye finere ut fra langt avstand enn på kloss hold.   Many villages seem to be the remains of the towns of minor kings in ancient times. On top of the hill above almost any village you will find an old fortress that looks a lot nicer from a distance than it does close-up.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]