Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC09571ToPaaSkolevei.JPG

Når man følger barnet sitt fra fattigkvarteret og inn til skolen i sentrum, er det best å holde seg midt på veien. Grøftene brukes kontinuerlig som toalett av både folk og dyr, så det mest hygieniske er å holde god avstand til dem.

  When you escort your child from the shantytown to the school in the town centre, it's best to walk in the middle of the road. The ditches on the sides are continuously in use as toilets, by people as well as by dogs, so keep your distance to them!
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]