Index page [< Previous] [Next >]
DSC08832SoManyDishes.JPG
The government may control pretty tightly what is broadcast on the state TV channel, but it's fairly obvious that most people choose to be informed through other channels as well. Insane numbers of satellite dishes is always a good sign for things to come.
  Myndighetene utøver ganske så streng kontroll over hva som sendes på statskanalen på TV, men det er åpenbart at folk flest velger å hente sin informasjon fra også andre kanaler. Uhorvelige mengder parabolantenner er alltid et godt tegn for fremtiden.
Index page [< Previous] [Next >]