Index page [< Previous] [Next >]
DSC08442PeopleAtDerweze.JPG
Our group performing the worst rendition of the YMCA routine ever, right at the Door to Hell. It looks better than it felt at the time.
  Gjengen vår gjør tidenes dårligste versjon av YMCA-dansen, på kanten av Porten til Helvete. Det ser litt tøft ut likevel.
Index page [< Previous] [Next >]