Index page [< Previous] [Next >]
DSC07462RunForrestRun.JPG

Gambling on horses is not allowed in Turkmenistan, but lots of people do it anyway. Officially the race is just for fun and honour, but it's evident that many of the spectators have something at stake when the horses start racing. This is still tolerated by the government, although not encouraged.

A third of the seats are filled with people making bets, cheering wildly, closely observed by numerous police and soldiers. Next to them another third of the seats are filled with women and men with families. This group is more quiet, and looks as if they are there just to make the place look crowded. Then the last third is where the owners of the horses sit, surrounded by all kinds of young boys and girls wearing track suits. I don't know if they are horse handlers or something like that.

The second the last race has finished, people rush out of the arena, most of them looking very happy to be able to decide for themselves where to spend the rest of the day.

 

Det er ulovlig å vedde på hester i Turkmenistan, men mange gjør det likevel. Offisielt er løpene bare for heder og ære, men det er åpenbart at for mange av tilskuerne er det viktigere ting på spill enn det. Myndighetene tolerer det, men liker det ikke.

En tredjedel av setene er dedikert til de som vedder. Her hoies, skrikes og jubles det, under nøye overvåkning av politi og soldater. Bortenfor dem sitter det kvinner og familier med barn. Her går det mer stille for seg, og det virker egentlig mest som om de bare er utkommanderte for å fylle seter. I den siste tredjedelen av anlegget sitter eierne av hestene og massevis av ungdom i treningsdrakter. Jeg vet ikke om de er hestepassere, kanskje.

I det sekundet det siste løpet er avgjort strømmer alle ut fra stadion så fort de kan. De ser glade ut for at nå kan de selv bestemme hvordan resten av dagen skal tilbringes.

Index page [< Previous] [Next >]