Index page [< Previous] [Next >]
DSC10482Necropolis.JPG

I spend a few hours looking around the Mahmyt Ishan Cemetery on the outskirts of Ashgabat. It's got an interesting mix of Russian orthodox Christian graves and Muslim graves, spanning a century full of extremely dramatic events. 

If I had to point out one thing I think more people should see when they visit a new place, it has got to be this. Cemeteries. They are wonderful stories about the village, town or city you're in. Take your time and look around. Figure out what kind of people they are here. 

Oh. And be respectful! Do not point and laugh at things. Do not disturb any ongoing funeral or grieving. Do not move things around to get better photos. Be good. 

 

Jeg bruker noen timer på å gå rundt og studere gravlunden Mahmyt Ishan, i utkanten av byen. Det er en utrolig interessant blanding av russisk-ortodokse kristne graver og muslimske, reist her gjennom et langt århundre fylt av ekstremt dramatiske hendelser.

Hvis det er én ting jeg synes at folk gjør for lite av når de besøker nye steder, så er det å gå på kirkegårder eller tilsvarende. Her kan du finne mange interessante historier om landsbyen eller byen du besøker. Bruk tid og se nøye etter. Finn ut hva slags folk det er her.

Husk bare å vise respekt. Ikke pek og le av ting du ser. Ikke forstyrr begravelser eller sørgende. Ikke flytt rundt på ting for å få bedre bilder. Vær grei.

Index page [< Previous] [Next >]