Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC02207TaketIRegnskogen.JPG
Man skal følge med på bakken når man går gjennom regnskogen, men det kan være verdt å se litt opp også. Trærne er høye og flotte, og nesten like gjengrodde som skogbunnen selv.   It's smart to watch the ground as you walk through the rainforest, but it's worth glancing upwards as well. The trees are tall and impressive, and have almost as many things growing on them as the forest floor itself.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]