Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC02359OereneTilHattemannen.JPG
Thor Heyerdahls teori om at Påskeøya ble befolket fra Sør-Amerika bygger delvis på at noen av moaiene har lange ører, noe polynesere egentlig ikke skal drive med, mens det er noe som finnes blant flere folk i Sør-Amerika. Men det er det ingen som tror på lenger.   The Norwegian explorer Thor Heyerdahl introduced a theory about Easter Island having been populated by people from South America. He built this theory in part from some of the moai having elongated ears. This is something Polynesians just don't normally do, while many cultures in South America have this trait.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]