Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC02995Polynesertufter.JPG
Fra toppen av Terevaka går vi rett ned til klippene ved sjøen, langt utenfor der turister vanligvis ferdes. Der finner vi mange av de samme fornminnene som ellers på øya er godt inngjerdet og under oppsyn av vakter. Her ser vi en grop, som både kan være en rest av et gammelt hus og en nedsenket liten åkerlapp. Den tøffe vinden på øya gjør det nødvendig å skjerme mange av plantene mot vind, og dette er én måte å gjøre det på.   From the top of Terevaka we head straight down to the cliffs by the sea, far away from where most tourists usually roam. There we find the kind of leftovers from old Easter Island culture that elsewhere is closely guarded by people or fences. This obviously man-made hole in the landscape may be part of an old house, or just a lowered terrace for agriculture. The rough winds on the island means that many plants need this kind of protection in order to thrive.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]